AVTORSKE PRAVICE

S to spletno stranjo upravlja ANIKA & IZI, Anja Majcen s.p.. Vsebine, objavljene na straneh spletne trgovine RentaKombi so last podjetja ANIKA & IZI, Anja Majcen s.p. in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati.

Prav tako si ANIKA & IZI, Anja Majcen s.p. pridržuje pravico do sprememb vsebin.

 

PRIDRŽKI

ANIKA & IZI, Anja Majcen s.p. bo na svojih spletnih straneh zagotavljal točnost in ažurnost podatkov z vso skrbnostjo, vendar pa za njihovo točnost, celovitost, kot tudi za škodo, ki bi izhajala iz tega, ne prevzema nikakršne odgovornosti.

ANIKA & IZI, Anja Majcen s.p. tudi ne prevzema nobene odgovornosti v povezavi s posledicami, ki jih povzročijo informacije, vsebovane na tej spletni strani. Podjetje ANIKA & IZI, Anja Majcen s.p. ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne viruse, ki bi se k uporabnikom prenesli s te spletne strani, in toplo priporoča, da se uporabniki pred nevarnostjo virusov ustrezno zavarujejo še pred prenosom informacij s te spletne strani.

ANIKA & IZI, Anja Majcen s.p. ni odgovoren za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti ANIKA & IZI, Anja Majcen s.p. niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Pridružujemo si pravico, da uporabnike napotimo na druge strani svetovnega spleta in ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino.

Za vse dodatne informacije in pooblastila se obrnite na:

ANIKA & IZI, ANJA MAJCEN, s.p.
Šmartno ob Dreti 37
SI-3341 Šmartno ob Dreti

E-mail: info@anikaizi.si

Tel: +386 (0)31/656-898